Условия за TBI Bank кредитиране

Как купуваш онлайн на кредит?

 

Стъпка 1:Избраният от теб продукт можеш да закупиш на изплащане директно чрез бутона „Купи с кредит TBI“ на ниво продукт или като го добавиш в количката с бутона „Купи“. В количката отново имаш бутон  "Купи с TBI credit"

. 

Стъпка 2: След като избереш "Купи с кредит" се генерира калкулатор, където можеш да избереш срок на кредита. Даваш своето "Съгласие за обработка на лични данни" и натискаш бутона "Продължи" След натискане на бутона "Продължи" попълваш форма със своите данни. След това изпращаш данните за обработка. 

Стъпка 3: Подготви личната си карта, защото консултант на „TBI Bank“ ще се свърже с теб за потвърждение на направената поръчка. Консултантът попълва с теб по телефона необходимите данни, за да кандидатстваш за покупка на стоки на изплащане. След това в рамките на 2 часа те информира дали си одобрен/а.

 

Инструкция– подписване и връщане на документи Ти Би Ай Кредит от клиента към търговеца

 

След като си одобрен, ние ти изпращаме избрания от теб продукт заедно с документите за подписване. Когато куриерът пристигне следва:

1. Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.

 

2. Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собсвеноръчно вписва „Вярно с оригинала!“, датата и се подписва.

 

3. Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие – ако кредита е защитен и фактура.

• Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ”.

• Договор за потребителски кредит:

Страници от 1 до 7 – клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ”

Страница 7 – вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ”. Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител”.

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие

„Възложител” в договора за възлагане - подпис на клиента

„Застрахован кредитополучател” на две места – подпис на клиента

• Фактура

• Получател: подпис на клиента


4. След като се попълнят и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка за пропуск или грешки.
 

5. За клиента остава:

• Екземпляр на договора за потребителски кредит

• Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

• Оригинална фактура


6. Клиента трябва да върне към търговеца следния набор от документи:

• Искане –декларация за потребителски кредит (подписана )

• Договор за потребителски кредит ( подписан)

• Копие от личната карта на клиента (подписана ,вярно с оригинала)

• Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен. (подписан)

• Копие от фактура (подписана)

• Други документи, ако предварително са били изискани такива.(подписани)

 

Всички документи се подписват в присъствие на доставчика (куриера),като след това се предават на същия.